วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งบรรยายสรุปสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งบรรยายสรุปสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของสาธารณรัฐประชาชนจีน

            วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมด้วย นาวาเอก ภาณุวัฒน์ สมัคงาน ร.น. ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และรักษาการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร น.อ. ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และพ.อ.นันสิทธิ์ คล้ายสีเงินรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร/ทหารบก ต้อนรับพลตรี พิสิษฐ์ ลิขิตสุภิณ รองเสนาธิการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะนักศึกษาจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จำนวน 37 คน และบรรยายสรุปสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ในการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างไทย-จีน ในหลายสาขา อาทิ เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และความมั่นคง

SHARE

“ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำทีมประเทศไทย ในกรุงปักกิ่ง และครอบครัว จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”