ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นเจ้าภาพในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีน

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นเจ้าภาพในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีน

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 12.00 – 13.30 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นเจ้าภาพในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแด่นายไช่ อู่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างการเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่งวันที่ 14 – 26 กุมภาพันธ์ 2557

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕