สถานีวิทยุ CRI (China Radio Internatianal) ได้ส่งผู้แทนเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูต

สถานีวิทยุ CRI (China Radio Internatianal) ได้ส่งผู้แทนเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูต

วันที่ 19 ตุลาคม 2554 สถานีวิทยุ CRI (China Radio Internatianal) ได้ส่งผู้แทนเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูต เพื่อมอบเงินบริจาคแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศไทย แก่นายวราวุธ ชูวิรัช อุปทูต เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9400 หยวน โดยเงินบริจาคนี้มาจากเจ้าหน้าที่ทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติหลายภาคภาษาของทางสถานีวิทยุ ซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตจะดำเนินการส่งเงินบริจาคไปยังหน่วยงานในประเทศไทยเพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

SHARE