สถานเอกอัครราชทูตจัดโครงการกงสุลสัญจรที่นครเทียนจิน

สถานเอกอัครราชทูตจัดโครงการกงสุลสัญจรที่นครเทียนจิน

  เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 53 น.ส. เอกจิต กรัยวิเชียร อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไปจัดโครงการกงสุลสัญจร ณ ณ Pattaya Thai Restaurant ย่านใจกลางนครเทียนจิน ซึ่งเป็นมณฑลที่มีคนไทยอาศัยอยู่เป็นอันดับสองรองจากปักกิ่ง

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นที่นครเทียนจินเป็นครั้งแรกและได้รับความสนใจจากชุมชนไทยเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 110 คน เป็นจำนวนเกินกว่าที่คาดไว้ โดยส่วนมากเป็นนักเรียน และชาวไทยที่มาประกอบอาชีพในนครเทียนจิน ทั้งที่อยู่ในตัวเมือง และที่เดินทางมาจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจถังกู 

กิจกรรมหลักของโครงการดังกล่าวคือ การพบปะชุมชนไทยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชาวไทยในท้องที่ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ซักซ้อมแผนการปฏิบัติตนในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการศึกษา และด้านกงสุล

SHARE