สถานเอกอัครราชทูตและสมาคมนักเรียนไทยในปักกิ่งจัดงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปี 2552

สถานเอกอัครราชทูตและสมาคมนักเรียนไทยในปักกิ่งจัดงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปี 2552

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2552 สถานเอกอัครราชทูตฯ และสมาคมนักเรียนไทยในปักกิ่งได้ร่วมกันจัดงาน”สวัสดีปักกิ่ง” ขึ้นที่ร้านอาหารบ้านไทย ซานหลี่ถุน โดยมีนักเรียนนักศึกษาใหม่เข้าร่วมงานมากกว่า 200 คน ซึ่ฝ่ายการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในกรุงปักกิ่ง บทบาทหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตในการดูแลให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนนักศึกษาในกรณีต่างๆ โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดปัญหาร้ายแรง นอกจากนั้น สมาคมฯ ยังจัดให้นักศึกษารุ่นพี่ที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน รวมทั้งนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วและปัจจุบันทำงานในกรุงปักกิ่งมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ การใช้ชีวิต การศึกษา และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการสอบถามนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมงานต่างก็ได้รับความพอใจและได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สำหรับการใช้ชีวิตในกรุงปักกิ่ง และคาดหวังว่าจะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้เป็นประจำทุกปี นอกจากนั้น การจัดงานในครั้งนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการรวบรวมรายชื่อของนักเรียนนักศึกษาไทยในกรุงปักกิ่งเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะงานด้านการกงสุลและการคุ้มครองคนไทย

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕