สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งจัดงานวันกองทัพไทย

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งจัดงานวันกองทัพไทย

      เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2555 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งได้จัดงานวันกองทัพไทยที่โรงแรมเรเนซอง กรุงปักกิ่ง ซึ่งจะตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี โดยมีนายวราวุธ ชูวิรัช อัครราชทูตไทย และพันเอก ธนภัทร นาคชัยยะ ผู้ช่วยทูตทหารบก (รักษาการแทนทูตทหารไทย) นาวาเอกปกรณ์ วานิช ผู้ช่วยทูตทหารเรือ และนาวาอากาศเอก ไกรพล ยั่งยืน ผู้ช่วยทูตทหารอากาศให้การต้อนรับทูตทหารประจำกรุงปักกิ่งและภริยาจากทั่วโลก พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่จากประเทศจีนให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันกองทัพไทยด้วย

SHARE

ข้อความสารแสดงความยินดีจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจไทยชุดแรกเข้าสู่สำนักงานของสมาคมฯ