สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งจัดงานเทศกาลอาหารไทยที่นครเสิ่นหยางมณฑลเหลียวหนิง

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งจัดงานเทศกาลอาหารไทยที่นครเสิ่นหยางมณฑลเหลียวหนิง

      เมื่อวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2555 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งได้ร่วมกับสำนักงานการต่างประเทศมณฑลเหลียวหนิง และ Central Department Store Shenyang จัดงานเทศกาลอาหารไทย (Thai Food Festival) ที่ชั้น B1 หน้าห้าง MIXC นครเสิ่นหยาง เพื่อโปรโมทอาหารไทยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน

      นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งได้กล่าวเปิดงาน โดยมีผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศมณฑลเหลียวหนิง และ Central Department Store Shenyang เข้าร่วมด้วย ในงานมีการทำอาหารไทยให้ชิมและสาธิตการทำอาหารไทยให้ผู้ชม นอกจากนี้ ยังมีผลไม้ไทยให้ชิมล้างปากอย่างจุใจโดยได้รับความเอื้อเฟื้อจากสำนักงานเกษตร

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรม ณ กำแพงเมืองจีน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

“ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำทีมประเทศไทย ในกรุงปักกิ่ง และครอบครัว จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ