สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งเข้าร่วมงานออกร้านเพื่อการกุศล “แสนรักไร้พรมแดน”

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งเข้าร่วมงานออกร้านเพื่อการกุศล “แสนรักไร้พรมแดน”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555 นายวิบูลย์ คูสุกล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และภริยา นำคณะข้าราชการและคู่สมรสของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมงานออกร้านเพื่อการกุศล “แสนรักไร้พรมแดน-ช่วยผู้ป่วยโรคต้อกระจกที่เขตยากจนที่เมืองซินเซียง มณฑลเหอหนาน” ที่สวนสาธารณะฉาวหยาง เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง
งานออกร้านเพื่อการกุศล “แสนรักไร้พรมแดน” เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2552 โดยมีนางเล่อ อ้ายเม่ย ภริยานายหยาง เจี๋ยฉือ รัฐมนตรีว่ากา กระทรวงการต่างประเทศจีน เป็นเจ้าภาพจัดงาน และมีคณะคู่สมรสของข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ประจำกรุงปักกิ่งเข้าร่วมด้วย เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในเขตยากจนของจีน งานออกร้านเพื่อการกุศลในครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งได้รวบรวมเงินจำนวน 26,000 หยวนจากการขายผลิตภัณฑ์และอาหารไทย เพื่อบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคต้อกระจก ในพื้นที่ยากจน ของเมืองซินเซียง มณฑลเหอหนานต่อไป

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ