สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งเข้าร่วมงานออกร้านเพื่อการกุศล “แสนรักไร้พรมแดน”

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งเข้าร่วมงานออกร้านเพื่อการกุศล “แสนรักไร้พรมแดน”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555 นายวิบูลย์ คูสุกล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และภริยา นำคณะข้าราชการและคู่สมรสของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมงานออกร้านเพื่อการกุศล “แสนรักไร้พรมแดน-ช่วยผู้ป่วยโรคต้อกระจกที่เขตยากจนที่เมืองซินเซียง มณฑลเหอหนาน” ที่สวนสาธารณะฉาวหยาง เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง
งานออกร้านเพื่อการกุศล “แสนรักไร้พรมแดน” เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2552 โดยมีนางเล่อ อ้ายเม่ย ภริยานายหยาง เจี๋ยฉือ รัฐมนตรีว่ากา กระทรวงการต่างประเทศจีน เป็นเจ้าภาพจัดงาน และมีคณะคู่สมรสของข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ประจำกรุงปักกิ่งเข้าร่วมด้วย เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในเขตยากจนของจีน งานออกร้านเพื่อการกุศลในครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งได้รวบรวมเงินจำนวน 26,000 หยวนจากการขายผลิตภัณฑ์และอาหารไทย เพื่อบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคต้อกระจก ในพื้นที่ยากจน ของเมืองซินเซียง มณฑลเหอหนานต่อไป

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศล ประจำปี 2565และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง