สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งร่วมงาน The 4th Expat Services Expo

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งร่วมงาน The 4th Expat Services Expo

เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน 2555 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งได้ร่วมงาน The 4th Expatriate Services Expo and International Culture Carnival ที่ SOHO Sanlitun ซึ่งเป็นย่านธุรกิจการค้าระดับสูงในกรุงปักกิ่ง โดยมีนายวราวุธ ชูวิรัช อัครราชทูต ไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
ทั้งนี้ สำนักงานต่างๆ ภายใต้ทีมประเทศไทย บริษัทไทยที่ลงทุนในจีน ร้านอาหารไทยต่างๆ ที่กรุงปักกิ่ง ได้จัดบูธเข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมีทีมมวยไทยจาก Thai Fight และนักแสดงจากคณะแสดงชื่อดังนาฎยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) เข้าร่วมแสดงในงานด้วย เพื่อแสดงวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ อาหารและผลไม้ไทย

SHARE

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจไทยชุดแรกเข้าสู่สำนักงานของสมาคมฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓