สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งร่วมงาน The 4th Expat Services Expo

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งร่วมงาน The 4th Expat Services Expo

เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน 2555 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งได้ร่วมงาน The 4th Expatriate Services Expo and International Culture Carnival ที่ SOHO Sanlitun ซึ่งเป็นย่านธุรกิจการค้าระดับสูงในกรุงปักกิ่ง โดยมีนายวราวุธ ชูวิรัช อัครราชทูต ไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
ทั้งนี้ สำนักงานต่างๆ ภายใต้ทีมประเทศไทย บริษัทไทยที่ลงทุนในจีน ร้านอาหารไทยต่างๆ ที่กรุงปักกิ่ง ได้จัดบูธเข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมีทีมมวยไทยจาก Thai Fight และนักแสดงจากคณะแสดงชื่อดังนาฎยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) เข้าร่วมแสดงในงานด้วย เพื่อแสดงวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ อาหารและผลไม้ไทย

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ