สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งร่วมมือกับศูนย์จีน-อาเซียนจัดงาน “Thai Night”

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งร่วมมือกับศูนย์จีน-อาเซียนจัดงาน “Thai Night”

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งได้ร่วมมือกับศูนย์จีน-อาเซียนจัดงาน “Thai Night” ที่กรุงปักกิ่ง โดยมีนักแสดงจากคณะแสดงชื่อดังนาฎยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) เข้าร่วมแสดง
นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง และนายหม่า หมิงเฉียง เลขาธิการศูนย์จีน – อาเซียน กล่าวในงานว่า สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งและศูนย์จีน – อาเซียน มีความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอด และจะใช้ความพยายามเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนต่อไป
นักการทูตและผู้แทนภาครัฐ บุคคลวงการวัฒนธรรมและสื่อมวลชนของจีน ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศอาเซียน และอื่น ๆ อาทิ ฟินแลนด์ คองโก ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ อย่างคับคั่ง รวมแล้วกว่า 200 คน

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕