สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งมอบเงิน 39,000 หยวนให้หอการค้าไทยในจีน

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งมอบเงิน 39,000 หยวนให้หอการค้าไทยในจีน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้มอบเงินทุน 39,865.26 หยวน (เท่ากับ 200,000 บาท) ให้หอการค้าไทยในจีนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหอการค้าไทยในจีน โดยมีนายวันชัย เลศสาโรจน์ รองประธานคณะกรรมการหอการค้าไทยในจีนเป็นตัวแทนรับมอบเงิน
ตั้งแต่ปี 2550 ที่มีการจัดตั้งหอการค้าไทยในจีนเป็นต้นมา หอการค้าไทยในจีนได้ให้บริการบริษัทสมาชิกด้านนโยบาย ข้อมูลและประสบการณ์การลงทุนในจีนอย่างครบถ้วน อีกทั้งมีการจัดสัมมนาและการอบรมเกี่ยวกับตลาดจีน ช่วยบริษัทสมาชิกจัดหาคู่ค้า และเป็นสายพานเชื่อมโยงรัฐบาลท้องถิ่นและบริษัทไทยที่มาลงทุนในจีน ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งได้ร่วมมือกับหอการค้าไทยในจีนจัดกิจกรรมร่วมบริษัทไทยในจีนต่างๆ ในหลายโอกาส เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในจีน

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕