สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งได้นำคณะสื่อมวลชนจีนเยือนประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งได้นำคณะสื่อมวลชนจีนเยือนประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งได้นำคณะสื่อมวลชนและหน่วยงานด้านวัฒนธรรมของจีน
ได้แก่ Beijing TV เว็บไซต์ sohu.com และเว็บไซต์ sina.com.cn ไปเยือนประเทศไทย
(กรุงเทพฯ เชียงราย กระบี่) ระหว่างวันที่ 18-27 กรกฎาคม 2552
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งได้นำคณะสื่อมวลชนและหน่วยงานด้านวัฒนธรรมของจีน
ได้แก่ Beijing TV เว็บไซต์ sohu.com และเว็บไซต์ sina.com.cn ไปเยือนประเทศไทย
(กรุงเทพฯ เชียงราย กระบี่) ระหว่างวันที่ 18-27 กรกฎาคม 2552

SHARE

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจไทยชุดแรกเข้าสู่สำนักงานของสมาคมฯ