สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

            เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อุปทูตฯ ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในพิธีเจริญ
พระพุทธมนต์และทำบุญถวายเพลแด่พระสงฆ์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวาระสำคัญของชาติไทย 3 โอกาส ได้แก่ 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทย พนักงานของรัฐ พร้อมคู่สมรส ประมาณ 70 คน เข้าร่วมด้วย ณ ห้องรัตนไมตรี ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

            เวลา 11.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ ณ ที่ทำการ สอท. และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

           เวลา 12.30 น. อุปทูตฯ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น ได้ร่วมกับผู้เข้าร่วมพิธีสวดมนต์บำเพ็ญพระราชกุศล พร้อมด้วยถวายเครื่องไทยธรรมและทอดผ้าไตรร่วมกัน

          ต่อมา 13.30 น. อุปทูตฯ ได้เป็นผู้แทนกล่าวน้อมรำลึกฯ และนำผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ