สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นิมนต์พระอาจารย์ชยสาโร มาบรรยายธรรมเทศนาที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นิมนต์พระอาจารย์ชยสาโร มาบรรยายธรรมเทศนาที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้นิมนต์พระอาจารย์ชยสาโร หนึ่งในศิษย์เอกของพระโพธิญาณเถระ หรือหลวงพ่อชา สุภัทโท มาบรรยายธรรมเทศนาแก่ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทย รวมทั้งชุมชนชาวไทยในกรุงปักกิ่ง เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานการจัดงานดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50 คน ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ศิษยานุศิษย์ที่ติดตามพระอาจารย์ฯ เยือนประเทศจีนในครั้งนี้ด้วย

SHARE