สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๖๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานทีมประเทศไทย และครอบครัว พนักงานบริษัท และชุมชนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ

ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๗ รูป โดยมีพระอาจารย์ฉาง จ้าน เจ้าอาวาสวัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

                                    

การจัดพิธีฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเวลา ๑๐.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฯ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นพระสงฆ์จีนทั้ง ๗ รูป ประกอบพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลตามแบบมหายาน ต่อมา เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ต่อด้วยกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีจอมราชา หลังจากจบเพลง ผู้เข้าร่วมพิธีเปล่งเสียงทรงพระเจริญพร้อมกัน ๓ ครั้ง และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

จากนั้น เวลา ๑๑.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่ห้องรัตนไมตรี โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญด็กกำพร้าจากหมู่บ้านเด็ก SOS กรุงปักกิ่ง จำนวน ๑๗ คน พร้อมผู้ดูแลมาร่วมกิจกรรมสันทนาการและเรียนรู้วัฒนธรรมไทยได้แก่ กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี กิจกรรมสอนรำวงไทย และการตัดตุง พร้อมทั้งรับมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และของที่ระลึก จากนั้น เวลา ๑๒.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทยได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ และผู้เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวสร้างความสนุกสนานและประทับใจแก่เด็กๆ อย่างมาก

                                    

ต่อมา เวลา ๑๙.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ที่บ้านไทย (Thailand Pavilion) ในงานพืชสวนโลก กรุงปักกิ่ง (Beijing Expo 2019) เมืองเหยียนชิ่ง ซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานทีมประเทศไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งผู้เข้าเยี่ยมชมบ้านไทย กว่า ๘๐ คน ร่วมในพิธีฯ

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕