สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๖๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานทีมประเทศไทย และครอบครัว พนักงานบริษัท และชุมชนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ

ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๗ รูป โดยมีพระอาจารย์ฉาง จ้าน เจ้าอาวาสวัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

                                    

การจัดพิธีฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเวลา ๑๐.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฯ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นพระสงฆ์จีนทั้ง ๗ รูป ประกอบพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลตามแบบมหายาน ต่อมา เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ต่อด้วยกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีจอมราชา หลังจากจบเพลง ผู้เข้าร่วมพิธีเปล่งเสียงทรงพระเจริญพร้อมกัน ๓ ครั้ง และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

จากนั้น เวลา ๑๑.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่ห้องรัตนไมตรี โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญด็กกำพร้าจากหมู่บ้านเด็ก SOS กรุงปักกิ่ง จำนวน ๑๗ คน พร้อมผู้ดูแลมาร่วมกิจกรรมสันทนาการและเรียนรู้วัฒนธรรมไทยได้แก่ กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี กิจกรรมสอนรำวงไทย และการตัดตุง พร้อมทั้งรับมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และของที่ระลึก จากนั้น เวลา ๑๒.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทยได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ และผู้เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวสร้างความสนุกสนานและประทับใจแก่เด็กๆ อย่างมาก

                                    

ต่อมา เวลา ๑๙.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ที่บ้านไทย (Thailand Pavilion) ในงานพืชสวนโลก กรุงปักกิ่ง (Beijing Expo 2019) เมืองเหยียนชิ่ง ซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานทีมประเทศไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งผู้เข้าเยี่ยมชมบ้านไทย กว่า ๘๐ คน ร่วมในพิธีฯ

SHARE

ข้อความสารแสดงความยินดีจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง