สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ 2 ณ กรุงปักกิ่ง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ 2 ณ กรุงปักกิ่ง

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ไทยขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ณ กรุงปักกิ่ง โดยร่วมกับฝ่ายจีน ได้แก่ คณะกรรมการภาพยนตร์นานาชาติปักกิ่ง (Beijing International Film Festival Organizing Committee- BJIFF) จัดพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งฉายภาพยนตร์ไทยรอบปฐมทัศน์ เรื่อง “ATM เออรัก เออเร่อ ณ โรงภาพยนตร์ Megabox สาขา Taikoo Li Sanlitun  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานเทศกาลภาพยนตร์ไทยที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1623 เมษายน 2557

งานเทศกาลภาพยนตร์ไทยในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปักกิ่ง ครั้งที่ 4 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำภาพยนตร์ไทยทั้งหมด 6 เรื่อง ฉายตาม               โรงภาพยนตร์ต่าง ๆ ในกรุงปักกิ่ง ได้แก่ (1) ATM เออรัก เออเร่อรัก (2) ต้มยำกุ้งภาค 1 (3) ต้มยำกุ้งภาค 2 (4) พี่มากพระโขนง (5) ฝัน-หวาน-อาย-จูบ และ (6) เกรียนฟิคชั่น นอกจากนี้                  สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญนายฉันทวิชช์  ธนะเสวี  นักแสดงนำของภาพยนตร์เรื่อง “ATM         เออรัก เออเร่อ มาร่วมงานดังกล่าวด้วย

การจัดงานในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ไทยขึ้นเป็น    ครั้งแรก ระหว่างงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปักกิ่ง ครั้งที่ 3 ในปีที่ผ่านมา โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมมือกับ BJIFF ประสบความสำเร็จอย่างสูง ทำให้ BJIFF เชิญชวนสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมจัดงานอีกครั้งในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความนิยมภาพยนตร์ไทย ในหมู่ชาวจีนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น อันอาจนำไปสู่กระแสความต้องการให้มีภาพยนตร์ไทยมาฉาย     ในโรงภาพยนตร์ทั่วไปของจีนในอนาคตต่อไป ซึ่งในปัจจุบัน การนำภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์จีนยังถูกจำกัดด้วยอัตราโควต้าแต่ละปี  นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายส่งเสริมการทูตเชิงวัฒนธรรม หรือ soft power diplomacy ที่จะเป็นพื้นฐานช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในมิติอื่น ๆ และในภาพรวมด้วย            

พิธีเปิดงาน เริ่มต้นด้วยการกล่าวสุนทรพจน์โดยผู้แทนคณะกรรมการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปักกิ่ง ตามด้วยการกล่าวเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์ไทยโดยนายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้กล่าวย้ำความมุ่งมั่นของสถาน           เอกอัครราชทูตฯ ที่จะส่งเสริมภาพยนตร์ไทยและความสัมพันธ์ไทย จีน ในด้านวัฒนธรรม ให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเห็นว่า เป็นอีกสิ่งที่สามารถอยู่ยั่งยืนและไม่แปรผันตามสถานการณ์การเมือง อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่เชื่อมความเข้าใจและความรู้สึกดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศด้วย          นอกจากนี้ ยังได้มีการสัมภาษณ์ นายฉันทวิชช์ ธนะเสวี โดยแฟนคลับด้วย

ผู้เข้าร่วมงานภาพยนตร์ฯ ประกอบด้วยแขกเหรื่อจากหลายหน่วยงานด้วยกัน อาทิ ชาวจีนที่ทราบข่าวจาก Weibo ของทางสถานเอกอัครราชทูตฯ สื่อต่าง ๆ ทั่วกรุงปักกิ่ง และ Friends of Thailand และอื่น ๆ รวมกว่า 250 คน โดยบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์เต็มไปด้วยความประทับใจและสนุกสนาน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดและประชาสัมพันธ์ให้ภาพยนตร์ไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายในจีนมากขึ้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรม Meet and Greet ระหว่างนายฉันทวิชช์ ธนะเสวี กับแฟนคลับชาวจีนและชาวไทยที่อยู่ในกรุงปักกิ่ง ประมาณ 60 คน ในวันที่ 20 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. – 12.00 น. ณ โรงแรม Ritz-Carlton  ซึ่งแฟนคลับชาวจีนที่ชื่นชอบนายฉันทวิชช์ได้ร่วมสัมภาษณ์ ร้องเพลงและเล่นเกมส์ อีกทั้งถ่ายภาพกับนายฉันทวิชช์อย่างใกล้ชิด และต่างได้รับความประทับใจกลับไปอย่างท่วมท้น
SHARE