สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อถึงเวลาประกอบพิธี ผู้เข้าร่วมถวายพระพรฯ ได้ยืนเข้าแถวบริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ทำความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยดอกไม้ กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล แล้วจึงเชิญชวนผู้เข้าร่วมพิธีดื่มถวายพระพร และ ลงนามถวายพระพร

SHARE