สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดงานวันอาเซียนในโอกาสครบรอบ 52 ปีการก่อตั้งอาเซียน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดงานวันอาเซียนในโอกาสครบรอบ 52 ปีการก่อตั้งอาเซียน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนประจำปี 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จึงได้จัดงานวันอาเซียนเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 52 ปี การก่อตั้งอาเซียน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พิธีเชิญ
ธงอาเซียน ต่อด้วยการกล่าวถ้อยแถลงโดยนายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียน นาย Jose Santiago L. Sta. Romana เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนในกรุงปักกิ่ง (ASEAN Committee in Beijing: ACB) และประเทศผู้ประสานงานอาเซียน-จีน และนายเฉิน เสี่ยวตง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนการแสดงนาฏศิลป์ไทย และงานเลี้ยงรับรอง

ในงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 70 คน ประกอบด้วยเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partners) ได้แก่ จีน ออสเตรเลีย แคนาดา สหภาพยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา ประเทศคู่เจรจาเฉพาะสาขา (Sectoral Dialogue Partners) ได้แก่ ปากีสถาน สวิตเซอร์แลนด์ และตุรกี และประเทศหุ้นส่วนการพัฒนา (Development Partner) ได้แก่ เยอรมนี รวมถึง
ศูนย์อาเซียน-จีน (ASEAN-China Centre: ACC)

SHARE