สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๖๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานทีมประเทศไทย และครอบครัว พนักงานบริษัท และชุมชนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและพื้นที่ใกล้เคียง พระสงฆ์จำนวน ๒๓ รูป โดยมีพระอาจารย์ฉาง จ้าน เจ้าอาวาสวัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดังนี้

  • เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูตฯ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นพระสงฆ์จีนทั้ง ๒๓ รูป ประกอบพิธีสวดมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลตามแบบมหายาน เอกอัครราชทูตฯ นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทย รวมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

  • เวลา ๑๑.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฯ และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุที่สนับสนุนศาสนกิจต่างๆ ที่วัดหลิงกวง จำนวน ๓๐ คน

  • เวลา ๑๒.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฯ และผู้เข้าร่วมพิธีเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) โดยร่วมกันสวดมนต์และอธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ