สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพล และการปฏิบัติธรรม ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพล และการปฏิบัติธรรม ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นวันครบรอบ 39 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพ เชิญข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และทีมประเทศไทย รวมทั้งครอบครัว กว่า 50 คน ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล และการปฏิบัติธรรม ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีพระอาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สุทธาธิโก เป็นประธานการปฏิบัติธรรม

เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ถวายภัตตาหารเพลพระอาจารย์ทั้งสอง ต่อจากนั้น พระอาจารย์ทั้งสองได้อบรมการปฏิบัติธรรมดูจิต ตามหลักมหาสติปัฏฐานสี่ รวมทั้งตอบข้อสงสัยทางธรรมแก่ผู้ร่วมงาน และผู้ร่วมงานได้ร่วมถวายปัจจัยเพื่อทำบุญด้วย ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมสำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทำร่วมกับทีมประเทศไทย เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และส่งเสริมความสมานสามัคคีระหว่างหมู่คณะ

พระอาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สุทธาธิโก เป็นพระอาจารย์พี่น้อง จากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยพระอาจารย์ทั้งสอง พร้อมด้วยคณะวิทยากร เดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2557 เพื่อแสดงธรรมะ ณ โรงแรม Loong Palace Hotel and Resort ระหว่างการประชุม “Healthy China-Buddhists Meditation Conference” อารธนานิมนต์โดยกลุ่มนักธุรกิจและผู้บริหารชาวจีน รวมประมาณ 1,000 คน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้โอกาสดังกล่าวอารธนาพระอาจารย์ทั้งสองมาอบรมการปฏิบัติธรรมที่ทำเนียบฯ

SHARE

“ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำทีมประเทศไทย ในกรุงปักกิ่ง และครอบครัว จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ