สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเข้าร่วมงานการแข่งขันมวยไทย Beijing White Collar Muay Thai Tournament ครั้งที่ 2

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเข้าร่วมงานการแข่งขันมวยไทย Beijing White Collar Muay Thai Tournament ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 19.00-22.00 น. นายพชร พอนอ่วม และนายตจสาร หรรษ์หิรัญ เลขานุการเอก เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมงานการแข่งขันมวยไทย Beijing White Collar Muay Thai Tournament ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม Grand Millennium กรุงปักกิ่ง ตามคำเชิญของ ”ค่ายมวยไทยไท่อี้ CBD” ซึ่งเป็นหนึ่งในค่ายมวยแรกที่มีการฝึกมวยไทยเป็นที่แรกในกรุงปักกิ่ง

นายตจสาร กล่าวเปิดงานดังกล่าวว่า ยินดีที่ได้ร่วมงานครั้งนี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมจัดงาน Muay Thai Roadshow 2014 in China ซึ่งการจัดงานในครั้งนั้นเป็นไปตามนโยบายของเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และการทูตเชิงวัฒนธรรม หรือ soft power diplomacy โดยได้เชิญสมาชิก Weibo ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสื่อมวลชนจีนชั้นนำในแขนงต่างๆ คณะทูตานุทูตในกรุงปักกิ่ง และ Friends of Thailand เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 500 คน การเข้าร่วมงานครั้งนี้ ได้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะมวยไทย โดยเห็นว่า เป็นวัฒนธรรมไทยแขนงหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมของคนจีน อีกทั้งเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างไทย – จีน ในด้านวัฒนธรรมให้เพิ่มมากขึ้น

ต่อมา ได้มีการแข่งขันมวยไทย ระหว่างนักมวยไทยทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพหลายคู่ โดยนายพชร และนายตจสาร ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน การแข่งขันมวยไทยครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจแก่สาธารณชนจีน และชาวต่างชาติที่เข้าร่วมงาน โดยมีบรรยากาศที่คึกคัก และผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรม ณ กำแพงเมืองจีน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

“ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำทีมประเทศไทย ในกรุงปักกิ่ง และครอบครัว จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ