สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเข้าร่วมงานพิธีเปิดเทศกาลอาหารไทย A BITE OF THAILAND

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเข้าร่วมงานพิธีเปิดเทศกาลอาหารไทย A BITE OF THAILAND

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 18:00 น. นายวรวุฒิ สมุทรกลิน ที่ปรึกษาในฐานะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารไทย A BITE OF THAILAND ณ โรงแรม Marriott Beijing City Wall ตามคำเชิญของโรงแรมฯ

งานเทศกาลอาหารไทยจัดขึ้นที่ร้านอาหาร City Wall Bistro ภายในโรงแรมฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวจีนที่ชื่นชอบอาหารไทยได้ลิ้มรสอาหารจากผีมือเซฟชาวไทย ซึ่งโรงแรมฯได้เชิญเซฟมาจากโรงแรม Marriott ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยและการแกะสลักผลไม้แบบไทย รวมทั้งการตกแต่งร้าน ด้วยศิลปะแบบไทย ไห้แขกได้ชื่นชมด้วย  

งานเทศกาลอาหารไทย A BITE OF THAILAND ครั้งนี้จะจัดระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2557

SHARE