สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 – 22.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดงาน เลี้ยงรับรอง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม JW Marriott กรุงปักกิ่ง โดยในช่วงแรก ระหว่างเวลา 18.00 –20.30 น. เป็นช่วงแขกชาวจีนและคณะทุตานุทูต โดยมีแขกเกียรติยศของฝ่ายจีน ได้แก่ นายหลิว เจิ้นหมิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศสำคัญอื่น ๆ รวมทั้งอดีตเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยหลายท่าน

นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับมิตรภาพไทย – จีน ที่มียาวนาน อย่างรอบด้านและลึกซึ้ง ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนผู้นำของทั้งสองประเทศ โดยปี 2558 จะเป็นปีครบรอบ 40 ความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างไทย-จีน ทั้งนี้ ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างไทย-จีน มีส่วนส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาค หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนร่วมแขกผู้มีเกียรติประมาณ 800 คน ร่วมดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อสุขภาพของประธานาธิบดีจีน และเพื่อความสัมพันธ์ไทย-จีนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป จากนั้น ได้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติจีนตามลำดับ นอกจากนี้ ในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทอดพระเกียรติในวันมหามงคลนี้ และยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยอาจารย์หัตถศิลป์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศของไทยอาทิ การแกะสลักผลไม้ การทำเครื่องถม และลงรักปิดทอง และวงดนตรีไทย โดยคณะนักแสดงโปงลางจากอุบลราชธานี ในช่วงท้ายของงาน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบข้าวหอมมะลิไทย และของที่ระลึกไทยให้แขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงานด้วย

ต่อจากนั้น ระหว่างเวลา 20.30 – 23.00 น. เป็นกิจกรรมสําหรับชุมชนชาวไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว ตลอดจนคนไทยและนักศึกษาไทยที่พำนักอยู่ ณ กรุงปักกิ่งและมณฑลใกล้เคียง รวมกว่า 400 คน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาโดยพร้อมเพรียงกัน การจัดงานดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติทุกประการ

 

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ