สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยงานเลี้ยงน้ำชา ASEAN Ladies Circle

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยงานเลี้ยงน้ำชา ASEAN Ladies Circle

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00-16.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดงานเลี้ยงน้ำชา ASEAN Ladies Circle (ALC) ณ ทําเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนางหัทยา คูสกุล ภริยา เอกอัครราชทูต เป็นเจ้าภาพ โดยมีแขกเข้าร่วมงาน ได้แก่ เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นสตรี ภริยาเอกอัครราชทูตอาเซียน และภริยาคณะทูตอาเซียน รวมประมาณ 100 คน ภายในงาน มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยโดยวงดนตรีโปงลาง จากจังหวัดอุบลราชธานี และการสาธิตหัตถศิลป์ของไทย จากคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเลี้ยงอาหาร ขนมและผลไม้ไทยแก่ผู้เข้าร่วมด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ภริยาเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจําสาธารณรัฐประชาชนจีนจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสร้างความนิยมให้เป็นที่รู้จักลึกซึ้งในหมู่ประเทศอาเซียน

SHARE