สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ต้อนรับคณะ ศอ. บต.

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ต้อนรับคณะ ศอ. บต.

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับนายวิเชียร จันทราโณทัย รองเลขาธิการ ศอ. บต. ซึ่งนำคณะ ศอ. บต. 68 คน เดินทางมาเยือนประเทศจีน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยในโอกาสดังกล่าว นางอุรีรัชต์ฯ และนายปถวี ตรีกรุณาสวัสดิ์ เลขานุการเอก ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการของ สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานะความสัมพันธ์ไทย – จีน อีกทั้งแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-จีนในทุกระดับให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลแก่คณะ

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรม ณ กำแพงเมืองจีน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

“ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำทีมประเทศไทย ในกรุงปักกิ่ง และครอบครัว จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ