สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ต้อนรับคณะ ศอ. บต.

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ต้อนรับคณะ ศอ. บต.

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับนายวิเชียร จันทราโณทัย รองเลขาธิการ ศอ. บต. ซึ่งนำคณะ ศอ. บต. 68 คน เดินทางมาเยือนประเทศจีน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยในโอกาสดังกล่าว นางอุรีรัชต์ฯ และนายปถวี ตรีกรุณาสวัสดิ์ เลขานุการเอก ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการของ สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานะความสัมพันธ์ไทย – จีน อีกทั้งแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-จีนในทุกระดับให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลแก่คณะ

SHARE

ข้อความสารแสดงความยินดีจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง