สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงานสัมมนาหัวข้อ “ศักยภาพ มาตรฐาน บริการและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงานสัมมนาหัวข้อ “ศักยภาพ มาตรฐาน บริการและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย”

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “ศักยภาพ มาตรฐาน บริการและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย” ที่โรงแรม JW Marriott กรุงปักกิ่ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของไทย ภายใต้โครงการ “เมืองต้องห้ามพลาด” ประกอบด้วย ลำปาง เพชรบูรณ์ น่าน บุรีรัมย์ เลย สมุทรสงคราม ราชบุรี ตราด จันทบุรี ตรัง ชุมพร และนครศรีธรรมราช โดยมีผู้แทนจากบริษัททัวร์จีน ผู้แทนจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของกรุงปักกิ่ง และสื่อมวลชน ประมาณ 100 คน เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว

ในงานนี้ นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ อุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดงานว่า การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของไทยแก่นักเที่ยวชาวจีนที่เป็น กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปไทยมากที่สุด ซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งที่สำคัญมาก นอกจากนี้ ไทยได้ประกาศ ให้ปี 2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย โดยเน้นแหล่งอริยธรรม ทั้งนี้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยและยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและจีน ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักในการเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หลังจากนั้น ในช่วงสัมมนาฯ นางบังอรรัตน์ ชินะประยูร ผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงปักกิ่ง ผู้แทนจากกรมการท่องเที่ยว 3 ท่าน และนายวศิน ธรรมวาสี อัครราชทูตที่ปรึกษา/หัวหน้าฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นวิทยากร ตามลำดับ โดย ผอ. ททท. ได้กล่าวถึงภาพรวมสถานะการท่องเที่ยวระหว่างไทยและจีน ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด “ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558” และรายละเอียดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ผู้แทนจากกรมการท่องเที่ยวบรรยายและแนะนำบทบาทของกรมการท่องเที่ยวในภาพรวม ศักยภาพและความพร้อมของธุรกิจบริการการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานด้านธุรกิจนำเที่ยว และกฎกติกา สำหรับนักท่องเที่ยวในภาพรวม ช่วงท้าย อัครราชทูตที่ปรึกษาวศิน ได้บรรยายเรื่องการอำนวยความสะดวกในการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก

 

SHARE