สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และมูลนิธิไทยจัดงาน Muay Thai Roadshow 2015 ในกรุงปักกิ่ง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และมูลนิธิไทยจัดงาน Muay Thai Roadshow 2015 ในกรุงปักกิ่ง

              สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และมูลนิธิไทย จัดงานแสดงมวยไทย Roadshow 2015 ในกรุงปักกิ่ง เป็นครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2558 โดยได้รับความร่วมมือจาก Lanna Fighting ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมฉลองการครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างไทย-จีน ในปี 2558 ตลอดจนเป็นการต่อยอดโครงการมวยไทย Roadshow ในจีน เมื่อปี 2557 เพื่อเผยแพร่ศิลปมวยไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่สาธารณชนจีน ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ความนิยมไทย และทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยของประชาชนจีน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ของจีน ผ่านศิลปวัฒนธรรมไทยอีกด้วย ที่กรุงปักกิ่ง การแสดงมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2558 โดยวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 จัดขึ้นที่ห้องบอลรูม โรงแรม Grand Millennium กรุงปักกิ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญคณะทูตานุทูตในกรุงปักกิ่ง สมาชิกเว็บไซต์ Weibo ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสื่อมวลชนจีนชั้นนำในแขนงต่างๆ และมิตรประเทศไทยเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 400 คน

              กิจกรรมดังกล่าวเริ่มด้วยการกล่าวเปิดงานของนายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้กล่าวขอบคุณนายสาโรจน์ ชวนะวิรัช เลขาธิการมูลนิธิไทย ที่สนับสนุนและนำคณะนักมวยไทยเยือนกรุงปักกิ่ง ตลอดจนย้ำความมุ่งมั่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่จะส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะมวยไทย โดยเห็นว่า เป็นวัฒนธรรมไทยแขนงหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมของคนจีน อีกทั้งเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ในด้านวัฒนธรรมให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจและความรู้สึกดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศด้วย นับเป็นสัญลักษณ์อันดียิ่งในการเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในปีนี้

                ส่วนการแสดงศิลปะมวยไทย ได้มีการแสดงดนตรีไทย ได้แก่แคน กลอง และฉิ่ง โดยวงนักดนตรี 3 ท่าน ได้แก่นายสมบัติ สิมหล้า (หมอแคน) นายอ่อนสา สิมหล้า และนายมะลิ บุดแสนศรี ซึ่งได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศมาแสดงในงานดังกล่าว สำหรับการแสดงศิลปะมวยไทยนั้น เป็นรูปแบบการเล่าเรื่องและสาธิตต่างๆ ทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ “โหมโรง เล่าเรื่องเกี่ยวกับมวยไทย” “การแสดงฟันดาบและการต่อสู้ด้วยมวยไทยที่ถูกต้องในการต่อสู้ปกป้องบ้านเมือง” “มวยคาดเชือก” และ “การออกกำลังกายด้วยมวยไทย” ซึ่งการแสดงครั้งนี้ ได้สร้างความประทับใจแก่สาธารณชนจีน และชาวต่างชาติที่เข้าร่วมงาน โดยมีบรรยากาศที่คึกคัก และผู้เข้าร่วมงานได้ชมการแสดงที่ตื่นเต้น เร้าใจ และสวยงามตามแบบแผนมวยไทยดั้งเดิม ทั้งนี้ อัครราชทูต อุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ ได้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ มอบช่อดอกไม้ให้แก่คณะนักแสดงจาก Lanna Fighting ด้วย

               นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00-16.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ฯ ได้นำคณะนักมวยดังกล่าวไปสาธิตศิลปะมวยไทยให้กับคณะอาจารย์ และนักเรียนศิลปะการป้องกันตัวมหาวิทยาลัยการกีฬาปักกิ่ง (Beijing Sports University) โดยมีนักเรียน ผู้แทนและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เข้าร่วมชมประมาณ 200 คน

                   เอกอัครราชทูต ฯ และนายฉือ เจี้ยน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาปักกิ่ง ได้ร่วมกล่าวเปิดงาน ฯ โดยเอกอัครราชทูต ฯ ย้ำว่า ปัจจุบัน มวยไทยได้กลายเป็นวัฒนธรรมที่แพร่หลายของคนจีน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ทั้งชายและหญิง เป็นทั้งกีฬา และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่ครบเครื่อง นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังทำให้ผู้ที่เรียนรู้สนุกสนานและเพลิดเพลินด้วย ขณะนี้ กรุงปักกิ่งมีสมาคม/ค่ายมวยไทยกว่า 20 แห่ง ที่ฝึกสอนมวยไทยอย่างหลากหลาย ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบผสมผสาน กิจกรรมในวันนี้ เป็นการนำวัฒนธรรมสำคัญของคนไทย มาให้คนจีนได้รู้จักและใกล้ชิดมากขึ้น ถือเป็นการทำให้คนไทยและคนจีน ที่เปรียบเสมือนพี่น้องกันอยู่แล้วได้มีความใกล้ชิดมากขึ้น

              นอกจากกรุงปักกิ่งแล้ว กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยยังได้ร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ในจีนอีก 7 แห่ง จัดการแสดงมวยไทยใน 8 เมืองในจีน ได้แก่ นครซีอาน นครคุนหมิง เมืองชิงต่าว นครเฉิงตู นครฉงชิ่ง นครกว่างโจว เมืองเซี่ยเหมิน และนครหนานหนิง ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม 2558

*************************

                นอกจากการแสดงดนตรีไทย และการสาธิตศิลปะมวยไทยแล้ว คณะนักมวยยังได้เชิญนักเรียนที่มาร่วมชมการสาธิตขึ้นบนเวที เพื่อร่วมแสดงฝีมือและเรียนรู้ท่าชกมวย และมีการแจกของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมด้วย

*********************

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ