สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานเลี้ยงรับรอง และทำบุญ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานเลี้ยงรับรอง และทำบุญ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 22.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดงาน เลี้ยงรับรอง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม JW Marriott กรุงปักกิ่ง โดยในช่วงแรก ระหว่างเวลา 18.00 20.30 น. เป็นช่วงแขกชาวจีนและคณะทุตานุทูต โดยมีแขกเกียรติยศของฝ่ายจีน ได้แก่ นายข่ง เสวียน โย่ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศสำคัญอื่น ๆ รวมทั้งอดีตเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศจีนหลายท่าน

 

นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนได้กล่าวสุนทรพจน์โดยย้ำมิตรภาพที่ ใกล้ชิดระหว่างไทย จีน ที่มียาวนาน อย่างรอบด้านและลึกซึ้ง ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนผู้นำของทั้งสองประเทศ โดยปี 2558 เป็นปีครบรอบ 40 ความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างไทยจีน ทั้งสองประเทศพร้อมที่จะยกระดับความร่วมมือในทุกมิติ และส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่รอบด้านระหว่างกัน หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนร่วมแขกผู้มีเกียรติประมาณ 800 คน ร่วมดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อสุขภาพของประธานาธิบดีจีน และเพื่อความสัมพันธ์ไทย-จีนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

              

                จากนั้น วงดนตรีได้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติจีนตามลำดับ นอกจากนี้ ในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดพระเกียรติในวันมหามงคลนี้ ตลอดจนนิทรรศการที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ และยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยคณะนักแสดงคิดบวกสิปป์ และมีการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยเปียโนและแซกโซโฟนโดยอาจารย์จากภาควิชาการดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงท้ายของงาน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบข้าวหอมมะลิไทย นิตยสาร Lookwe ฉบับพิเศษ เกี่ยวกับประเทศไทย ตลอดจนภาคผนวกในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษของจีน ได้แก่ China Daily และ Global Times ซึ่งประกอบด้วยข้อความถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บทความเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบทความจัดทำโดยเอกอัครราชทูต ฯ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยจีน               ต่อจากนั้น ระหว่างเวลา 20.30 – 22.00 . เป็นกิจกรรมสําหรับชุมชนชาวไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว ตลอดจนคนไทยและนักศึกษาไทยที่พำนักอยู่ ณ กรุงปักกิ่งและมณฑลใกล้เคียง รวมกว่า 400 คน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาโดยพร้อมเพรียงกัน การจัดงานดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติทุกประการ

  

 

 

 

ต่อมา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เอกอัครราชทูต ฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ฯ และครอบครัว ได้เดินทางไปวัดหลิงกวง เพื่อนำข้าวสาร ผลไม้ ดอกไม้ และปัจจัยไปถวายที่วัดฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนิมนต์เจ้าอาวาส และพระภิกษุสวดมนต์ อาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อภิบาลและปกปักรักษาให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญด้วยพระพลานามัยแข็งแรง เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยอันประเสริฐ และทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมของปวงชนชาวไทยตลอดไปชั่วกาลนาน หลังจากนั้น คณะได้ขึ้นไปสักการะพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยSHARE

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ