สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมสนับสนุนโครงการอบรมครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมสนับสนุนโครงการอบรมครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน

                เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 19.00 – 20.00 น. นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมด้วย นางสาวมานิกา เมฆประยูรทอง เลขานุการเอก เข้าร่วมกิจกรรมเปิดประสบการณ์วัฒนธรรมไทยแก่ครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Language and Culture University – BLCU) โดยมีนายจาง ว่างสี่ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ มหาวิทยาลัย BLCU นางกวอ เจียวหยาง ผู้อำนวยการสำนักงานงานอาสาสมัครแห่งสถาบันขงจื๊อ/สถาบัน Hanban คณาจารย์ ครูอาสาสมัครชาวจีนกว่า 100 คน นักเรียน และนักศึกษาจีนและไทย เข้าร่วมด้วย

            อัครราชทูตที่ปรึกษาฯ กล่าวในช่วงพิธีเปิดว่า ไทยและจีนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากว่า 2,000 ปี มีความร่วมมือที่รอบด้านและแน่นแฟ้น โดยเฉพาะมิติด้านวัฒนธรรม และกล่าวชื่นชมครูอาสาสมัครชาวจีนทุกคนที่มีจิตอาสาในการเดินทางไปเมืองไทยเพื่อสอนภาษาจีน ซึ่งครูอาสาสมัครเหล่านี้จะมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความใกล้ชิดและมิตรภาพที่ยั่งยืนระหว่างไทยและจีนต่อไป

            กิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการอบรมครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน จัดขึ้นเพื่อให้ครูอาสาสมัครมีความเข้าใจและมีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมไทยซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบของวัน ลอยกระทง โดยภายในงาน มีการสอนการทำกระทง การจัดการแสดงร้องเพลงไทย รำไทย และแฟชั่นโชว์ชุดไทย และในช่วงท้ายของกิจกรรม ครูอาสาสมัครชาวจีนได้ร่วมกันลอยกระทง

            นอจากนี้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 11.30 น. นายปถวี ตรีกรุณาสวัสดิ์ เลขานุการเอก และนายศุภกร เหมือนสุดใจ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในหัวข้อต่างๆ อาทิ ภาพรวมประเทศไทย ความสัมพันธ์ไทย-จีน ระบบการศึกษาของไทย การเตรียมตัวไปเมืองไทย สถานที่ท่องเที่ยว และอาหารไทย


SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ