สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมงานเทศกาลอาหารไทย ณ โรงแรม Ritz-Carlton Beijing

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมงานเทศกาลอาหารไทย ณ โรงแรม Ritz-Carlton Beijing

            เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 นายธีกุล นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เข้าร่วมและเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ‘A Taste of Thailand’ ณ โรงแรม Ritz-Carlton Beijing ระหว่างเวลา 18.00 – 20.00 น. โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 150 คน ประกอบด้วย สื่อมวลชนจีน ลูกค้ารายใหญ่ของโรงแรม ชาวจีนและต่างชาติที่สนใจ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย


            ในช่วงพิธีเปิด เอกอัครราชทูตฯ กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนและแขกผู้มีเกียรติที่มาเข้าร่วมงาน                 โดยอาหารไทยได้รับความนิยมทั่วโลกเนื่องจากมีเอกลักษณ์พิเศษ ได้แก่ รสชาติที่ครบถ้วน กลมกล่อม และโดดเด่น มีคุณค่าทางโภชนาการจากสมุนไพรและผัก และการจัดและตกแต่งอาหารที่มีความวิจิตรบรรจง โดยเอกอัครราชทูตฯ เห็นว่า อาหารมีส่วนสำคัญในการก่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของกันและกัน ช่วยเปิดโลกทัศน์ และสามารถก่อให้เกิดมิตรภาพและความใกล้ชิดและสนิทสนมระหว่างกันและกันได้

            สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงาน ‘A Taste of Thailand’                      โดยได้ร่วมจัดซุ้มอาหารว่าง ประกอบด้วย สาคูไส้หมูและข้าวเกรียบปากหม้อ และซุ้มขนมหวานไทย ได้แก่ ฝอยทอง เม็ดขนุน ลูกชุบ และสังขยามะพร้าวอ่อน เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มลองอาหารและขนมหวานไทย นอกจากนี้ ได้จัดการแสดงการแกะสลักผักและผลไม้ในงานด้วย

             นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าว ยังได้รับการสนับสนุนจากทีมประเทศไทย ได้แก่ ซุ้มผลไม้ไทย             โดยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงปักกิ่ง ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำกรุงปักกิ่ง และบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับปักกิ่ง – เกาะสมุย โดยบริษัทการบินไทย (กรุงปักกิ่ง) เพื่อเป็นรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมงาน
SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรม ณ กำแพงเมืองจีน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

“ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำทีมประเทศไทย ในกรุงปักกิ่ง และครอบครัว จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ