สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และภริยา เป็นประธานในพิธีทำบุญสวดมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๘๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานทีมประเทศไทย และครอบครัว ภาคเอกชน นักศึกษา และชุมชนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระอาจารย์ฉาง จ้าน เจ้าอาวาสวัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์จีนจำนวน ๔ รูป ประกอบพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

                           

การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเวลา ๑๐.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฯ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ต่อมา พระสงฆ์จีน ๕ รูป ประกอบพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลตามแบบมหายาน จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและนำผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีจอมราชา หลังจากจบเพลง ผู้เข้าร่วมพิธีเปล่งเสียงทรงพระเจริญพร้อมกัน ๓ ครั้ง และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

                                                     
                                                      

จากนั้น เวลา ๑๑.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมพิธีร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการจัดชุดอุปกรณ์การเรียนและขนมไทยจำนวนกว่า ๒๐๐ ชุด เพื่อจัดส่งให้กับบ้านเด็กกำพร้า SOS ที่กรุงปักกิ่ง

และนครเทียนจิน 

 

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรม ณ กำแพงเมืองจีน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

“ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำทีมประเทศไทย ในกรุงปักกิ่ง และครอบครัว จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ