สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

      เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยผู้เข้าร่วมถวายพระพรฯ ได้รวมตัวอย่างพร้อมเพรียงกันบริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ นำถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล แล้วจึงเชิญชวนผู้เข้าร่วมถวายพระพรฯ ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา ดื่มถวายพระพร และลงนามถวายพระพร

SHARE