สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานเลี้ยงน้ำชา ASEAN Ladies’ Circle Tea Gathering (ALC)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานเลี้ยงน้ำชา ASEAN Ladies’ Circle Tea Gathering (ALC)

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 14.30-16.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานเลี้ยงน้ำชาและแสดงการสาธิตอาหาร/ขนมแก่ ASEAN Ladies’ Circle Tea Gathering ณ ทําเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 70 คน ประกอบด้วย เอกอัครราชทูตสตรีของประเทศอาเซียน ภริยาเอกอัครราชทูตของประเทศอาเซียน คณะทูตสตรีของประเทศอาเซียน และภริยาคณะทูตประเทศอาเซียน รวมถึงภริยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ            ในช่วงเปิดงาน เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ และกล่าวว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำ โดยมีสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ มิตรภาพและสร้างความรู้จักมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันในหมู่ประเทศอาเซียน

    

            จากนั้นนางกมล เชื่อมสนิท ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สาธิตการทำอาหารและขนมไทย

ได้แก่ ต้มยำกุ้ง ซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมอย่างมากในหมู่ชาวต่างชาติ และขนมฝอยทอง ซึ่งเป็นขนมไทยที่มีความหมายมงคลและใช้วัตถุดิบและมีวิธีการทำที่ค่อนข้างง่าย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองทำขนมฝอยทองด้วย ซึ่งได้รับความสนใจและสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

   

            นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเลี้ยงอาหาร ขนมและและเครื่องดื่มแบบไทยๆ แก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย ซึ่งได้รับคำชมเชยถึงรสชาติที่อร่อยและความสวยงามในการตกแต่งอาหาร รวมถึงความสวยงามของทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ การจัดงานเลี้ยงน้ำชาฯ ครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในหมู่ชาวต่างชาติ

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ