สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ ๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ ๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

            เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารที่ทำการใหม่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ ๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์ พระสงฆ์ไทยและจีน จำนวน ๒๒ รูป ประกอบด้วยพระสงฆ์จีนจำนวน ๑๒ รูป นำโดยพระอาจารย์ฟาน ฉางจ้าน เจ้าอาวาสวัดหลิงกวง (รองเลขาธิการพุทธสมาคมจีน) กรุงปักกิ่ง และพระอาจารย์จีนวิเทศภัทรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดม้าขาวจากมณฑลเหอหนาน และพระสงฆ์ไทยจำนวน ๑๐ รูป นำโดยพระศรีสิทธิวิเทศ จากวัดเหมอัศวาราม ภายในวัดม้าขาว มณฑลเหอหนาน เข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนาตามแบบจีนและไทย
            ในพิธีดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ ๔๐๐ คน และมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมพิธีประกอบด้วยนายไป๋ เทียน รองอธิบดีกรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศจีน อดีตเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย พระอาจารย์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานทีมประเทศไทย  ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และชุมชนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและใกล้เคียง
            การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอุปทูตฯ ได้กล่าวเปิดพิธี และกราบบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น พระสงฆ์จีนและพระสงฆ์ไทยประกอบพิธีการทางศาสนาทั้งทางพุทธมหายานและหินยานตามลำดับ ต่อมาผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกึกก้องบริเวณอาคารที่ทำการใหม่ หลังจากเสร็จพิธีฯอุปทูตฯ และข้าราชการสำนักงานทีมประเทศไทยได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ นอกจากนี้ นายฟู่ เสวจาง อดีตเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ได้แต่งบทกลอนสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วย

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕