สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะนักข่าวรุ่นเยาว์ของ Hebei Television and Radio

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะนักข่าวรุ่นเยาว์ของ Hebei Television and Radio

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นผู้แทนให้การต้อนรับคณะนักข่าวรุ่นเยาว์ของ Hebei Television and Radio จำนวน 50 คน ที่ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ที่ Hebei Television and Radio ได้นำคณะนักข่าวรุ่นเยาว์เข้าพบกับผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตฯ

     

อัครราชทูตที่ปรึกษาได้กล่าวต้อนรับคณะนักข่าวรุ่นเยาว์ และบรรยายให้ข้อมูลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไทย และความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีน โดยเฉพาะมิติด้านวัฒนธรรม การศึกษาและการท่องเที่ยว หลังจากนั้นได้แจกของรางวัลโดยให้คณะนักข่าวรุ่นเยาว์ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ในช่วงท้าย อัครราชทูตที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ได้เปิดโอกาสให้นักข่าวรุ่นเยาว์ ได้สอบถามและสัมภาษณ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้นด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สร้างความสนุกสนาน และได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากคณะนักข่าวรุ่นเยาว์

     

     

     

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ