สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2560 นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อทป. นายสุรัติ สุวรรณนิกขะ เลขานุการเอกและนางสาวมานิกา เมฆประยูรทองเลขานุการเอก ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวม คสพ. ไทย – จีน การเมืองและ เศรษฐกิจให้กับคณะวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการปัองกันประเทศ จำนวน 40 คน ที่ห้องรัตนไมตรี สอท. ณ กรุปปักกิ่ง

                                 

 

SHARE

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจไทยชุดแรกเข้าสู่สำนักงานของสมาคมฯ