สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2560 นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อทป. นายสุรัติ สุวรรณนิกขะ เลขานุการเอกและนางสาวมานิกา เมฆประยูรทองเลขานุการเอก ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวม คสพ. ไทย – จีน การเมืองและ เศรษฐกิจให้กับคณะวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการปัองกันประเทศ จำนวน 40 คน ที่ห้องรัตนไมตรี สอท. ณ กรุปปักกิ่ง

                                 

 

SHARE

ข้อความสารแสดงความยินดีจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง