สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2560 นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา  พ.อ. นพปฎล กุลจรรยาวิวัฒน์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และนายสุรัติ สุวรรณนิกขะ เลขานุการเอก บรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ไทย – จีน ให้แก่คณะศึกษาดูงานหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 117 สำนักจิตวิทยาความมั่นคง จำนวน 33 คน ที่ห้องรัตนไมตรี สอท. ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕