สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดการประชุมทีมประเทศไทยโดยมีปลัดกระทรวงฯ เป็นประธาน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดการประชุมทีมประเทศไทยโดยมีปลัดกระทรวงฯ เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดการประชุม ทีมประเทศไทย ครั้งที่ 1/2556 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน โดยหลังจากนั้น ผู้เข้าประชุมทั้งหมดได้รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเยือนจีนของปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ซึ่งประกอบด้วยอธิบดีกรมอาเซียน และผู้แทนกรมอาเซียน และกรมเอเชียตะวันออก ระหว่างวันที่ 15 -17 ตุลาคม 2555 เพื่อหารือกับกระทรวงการต่างประเทศจีน เกี่ยวกับความร่วมมือไทย – จีน ทั้งในระดับทวิภาคีและในฐานะที่ไทยดำรงตำแหน่งประเทศผู้ประสานงานอาเซียน – จีน
ในช่วงการประชุมฯ ปลัดกระทรวงฯ ย้ำว่า การพบปะกับทีมประเทศไทย เป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกัน และได้สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานต่าง ๆ ในการส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ไทย – จีน

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ