สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ อัครราชทูต พร้อมด้วย พ.อ. นพปฎล กุลจรรยาวิวัฒน์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก พ.อ. ศิวัฒม์ รัตนอนันต์ รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก นายสุรัติ สุวรรณนิกขะ เลขานุการเอก และนางสาวมานิกา เมฆประยูรทอง เลขานุการเอก  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก จำนวน 103 คน ณ ห้องรัตนไมตรี สถานเอกอัครราชทูต

                   

                  

                  

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศล ประจำปี 2565และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา