สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยกองทัพเรือ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยกองทัพเรือ

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2560 เวลา 09.00 น. นายวศิน ธรรมวาสี อทป. และนายสุรัติ สุวรรณนิกขะ เลขานุการเอก ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวม คสพ. ไทย – จีน การเมือง และเศรษฐกิจ แก่คณะวิทยาลัยกองทัพเรือ รุ่นที่ 49 จำนวน 36 คน ณ ห้องรัตนไมตรี สอท. ณ กรุงปักกิ่ง                   

                   

SHARE