สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

          เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา พร้อมด้วย พ.อ. นพปฎล กุลจรรยาวิวัฒน์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก น.อ. คิดควร สดับ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และ พ.อ. ศิวัตม์ รัตนอนันต์ รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 51 จำนวน 56 คน ณ ห้องรัตนไมตรี สอท. ณ กรุงปักกิ่ง


                   

SHARE

ข้อความสารแสดงความยินดีจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจไทยชุดแรกเข้าสู่สำนักงานของสมาคมฯ