สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมสนับสนุนโครงการอบรมครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมสนับสนุนโครงการอบรมครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน

                เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 น. นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมด้วย นายรัฐวุฒิ นันทัยเกื้อกูล เลขานุการโท เข้าร่วมกิจกรรมเปิดประสบการณ์วัฒนธรรมไทยแก่ครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Language and Culture University – BLCU) โดยมีนายจาง ว่างสี่ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ มหาวิทยาลัย BLCU นางกวอ เจียวหยาง ผู้อำนวยการสำนักงานงานอาสาสมัครแห่งสถาบันขงจื๊อ/สถาบัน Hanban คณาจารย์ ครูอาสาสมัครชาวจีนจำนวน 186 คน เข้าร่วมด้วย

            อัครราชทูตที่ปรึกษาฯ กล่าวในพิธีเปิดว่า ไทยและจีนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากว่า 700 ปี จนถึงปัจจุบันความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายได้ยกระดับเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้าน โดยเฉพาะมิติด้านวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผลจากการเสด็จฯ เยือนจีนของพระบรมวงศานุวงศ์ของไทย อัครราชทูตที่ปรึกษาฯ เน้นว่า ครูอาสาสมัครชาวจีนทุกคนมีบทบาทสำคัญในการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ของคนไทยและจีน ซึ่งจะเสริมสร้างความใกล้ชิดและมิตรภาพที่ยั่งยืนระหว่างไทยและจีนต่อไป

            กิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการอบรมครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน จัดขึ้นเพื่อให้ครูอาสาสมัครชาวจีนมีความเข้าใจและคุ้นเคยกับวัฒนธรรมไทย ซึ่งครั้งนี้ได้จำลองบรรยายกาศประเพณีลอยกระทงของไทย โดยภายในงาน มีการสอนการทำกระทง การจัดการแสดงร้องเพลงไทย รำไทย และแฟชั่นโชว์ชุดไทย และในช่วงท้ายของกิจกรรม ครูอาสาสมัครชาวจีนได้ร่วมกันลอยกระทง สร้างความสนุกสนานให้กับครูอาสาสมัครและผู้เข้าร่วมกิจกรรม                                             

                   

                   

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕