สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ที่สถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ที่สถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

-ข่าวสารนิเทศ –

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

**************************************************************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ที่สถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

              เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง มอบหมายให้ นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายรัฐวุฒิ นันทัยเกื้อกูล เลขานุการโทเป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่ สถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำสาธารณรัฐประชาจีน โดยมีพระสงฆ์จากวัดหลิงกวงนำประกอบพิธีทางศาสนา และผู้แทนจากสมาคมพระพุทธศาสนาจีน เอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตจากประเทศกัมพูชา เมียนมา ศรีลังกา และไทย เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

                     

                                    

******************

SHARE