สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ที่สถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ที่สถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

-ข่าวสารนิเทศ –

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

**************************************************************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ที่สถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

              เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง มอบหมายให้ นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายรัฐวุฒิ นันทัยเกื้อกูล เลขานุการโทเป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่ สถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำสาธารณรัฐประชาจีน โดยมีพระสงฆ์จากวัดหลิงกวงนำประกอบพิธีทางศาสนา และผู้แทนจากสมาคมพระพุทธศาสนาจีน เอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตจากประเทศกัมพูชา เมียนมา ศรีลังกา และไทย เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

                     

                                    

******************

SHARE

ข้อความสารแสดงความยินดีจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจไทยชุดแรกเข้าสู่สำนักงานของสมาคมฯ