สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 3

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 3

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

-ข่าวสารนิเทศ-

——————————————————————————–

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 3

            เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2560 เวลา 18.00 น. นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับนายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 3 จำนวนกว่า 40 คน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

            เอกอัครราชทูต ฯ กล่าวว่า จีนมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในทุกด้าน เนื่องจากมีประชากรจำนวนมากและมีพื้นที่ขนาดใหญ่ จึงทำให้ต้องมีการเชื่อมโยงในหลายมิติทั้งด้านนโยบาย ด้านภูมิศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐาน การสื่อสารโทรคมนาคม เศรษฐกิจ และประชาชน ซึ่งนำมาสู่ข้อริเริ่ม Belt and Road Initiative ที่มีวัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทั้งทางบกและทางเรือระหว่างประเทศในทวีปยุโรป เอเชีย และแอฟริกา ซึ่งสะท้อนบทบาทที่เพิ่มขึ้นของจีนในเวทีเศรษฐกิจโลก

                         

            จีนจึงให้ความสำคัญต่อการศึกษาโดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาเพื่อผลิตบุคคลากรและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแล้วให้ได้เทคโนโลยีของตัวเอง รัฐบาลจีนได้มีแนวคิดรวมสถานศึกษาอาชีวะที่กระจัดกระจายในพื้นที่ต่าง ๆ ไว้ด้วยกันในลักษณะของเมืองแห่งการศึกษาอาชีวะโดยมีอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

            ทั้งนี้ การศึกษาเป็นหนึ่งมิติที่จีนกับไทยมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันนักศึกษาจีนนิยมไปศึกษาต่อในไทยจำนวนมาก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม การเดินทางสะดวกและใช้เวลาไม่นาน รวมถึงการติดต่อทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนมีเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน มีนักศึกษาไทยมาศึกษาต่อในจีนจำนวนไม่น้อยเช่นกัน ดังนั้น ไทยจึงควรใช้โอกาสนี้ในการกระชับความสัมพันธ์กับจีนในมิติการศึกษาผ่านกรอบการจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือความตกลงเมืองพี่เมืองน้องระหว่าง ไทย – จีน


                       

*************************************

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕