สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จ พระเจ้าอยู่หั

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จ พระเจ้าอยู่หั

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

-ข่าวสารนิเทศ-

——————————————————————————–

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๗ และ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

            เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดม้าขาว เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน และวัดพุทธารามฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง รวมจำนวน ๙ รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานทีมประเทศไทย และครอบครัว ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และชุมชนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและบริเวณใกล้เคียง

            การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเอกอัครราชทูตฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้น เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ต่อมาพระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ และผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์และตั้งจิตภาวนาถวายพระชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฯ นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานทีมประเทศไทยและครอบครัว ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และชุมชนไทยทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

            จากนั้นเวลา ๐๙.๓๐ น. เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานทีมประเทศไทยและครอบครัว ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และชุมชนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและบริเวณใกล้เคียง

            ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้น เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ต่อมาพระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์และตั้งจิตภาวนาถวายพระชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ทั้งนี้ พระสงฆ์ได้แสดงธรรมเทศนาสุจริตธรรมกถาว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นธรรมทานแก่ผู้เข้าร่วมพิธีฯ   

ต่อมา เอกอัครราชทูตฯ นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลร่วมกับผู้เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดให้ประชาชนชาวไทยและต่างประเทศเข้าลงนามถวายพระพรชัยมงคลจนถึงเวลา ๑๗.๐๐ น.

*************************************

SHARE