สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

-ข่าวสารนิเทศ –

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

**************************************************************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

และเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าเสาธง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า ๔๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานทีมประเทศไทย ภาคเอกชน และชุมชนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและบริเวณใกล้เคียง ในการนี้ นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน


                         

SHARE