สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

-ข่าวสารนิเทศ –

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

**************************************************************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

และเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าเสาธง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า ๔๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานทีมประเทศไทย ภาคเอกชน และชุมชนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและบริเวณใกล้เคียง ในการนี้ นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน


                         

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ