สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง

-ข่าวสารนิเทศ –

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

**************************************************************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง

เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๐ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง โดยมีพระอาจารย์ฟาน ฉางจ้าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีผู้แทนฝ่ายไทย อาทิ นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานทีมประเทศไทย สำหรับผู้แทนฝ่ายจีน ได้แก่นายเจี่ยง เจียนหย่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงการศาสนาจีน และผู้บริหารระดับสูงจากทบวงศาสนาจีนและสมาคมพระพุทธศาสนาจีน  ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยและจีน เข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คน 

 

 

 

 

SHARE

ข้อความสารแสดงความยินดีจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจไทยชุดแรกเข้าสู่สำนักงานของสมาคมฯ