สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง

-ข่าวสารนิเทศ –

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

**************************************************************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง

เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๐ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง โดยมีพระอาจารย์ฟาน ฉางจ้าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีผู้แทนฝ่ายไทย อาทิ นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานทีมประเทศไทย สำหรับผู้แทนฝ่ายจีน ได้แก่นายเจี่ยง เจียนหย่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงการศาสนาจีน และผู้บริหารระดับสูงจากทบวงศาสนาจีนและสมาคมพระพุทธศาสนาจีน  ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยและจีน เข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คน 

 

 

 

 

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง