สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งร่วมการแสดงแฟชั่น “The 15th China International Friendship & Culture Festival”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งร่วมการแสดงแฟชั่น “The 15th China International Friendship & Culture Festival”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งได้ร่วมการแสดงแฟชั่น “The 15th China International Friendship & Culture Festival – Diplomats’ National Costumes and Oriental Fashion” จัดโดย The Organizing Committee of China International Friendship & Culture Festival ที่ Chaoyang Museum of Urban Planning กรุงปักกิ่ง โดยในงานนี้ มีสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในกรุงปักกิ่งทั้งหมด 26 แห่ง และสำนักข่าวจำนวน 50 แห่ง อาทิ China Daily, BBC, CCTV เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศล ประจำปี 2565และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง