สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

               เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และภริยา
เป็นประธานในพิธีทำบุญ วางพานพุ่ม ถวายบังคม และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวาระสำคัญของชาติไทยใน ๓ โอกาส ได้แก่ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ ๑๐๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานทีมประเทศไทยและครอบครัว พนักงานบริษัท นักศึกษาและชุมชนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและพื้นที่ใกล้เคียง และพระสงฆ์จีนจำนวน ๕ รูป โดยมีพระอาจารย์
ฉางจ้าน เจ้าอาวาสวัดหลิงกวง กรุงปักกิ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีสวดมนต์บำเพ็ญกุศล

เวลา ๑๐.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฯ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียน
เครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร จากนั้น พระสงฆ์จีนประกอบพิธีตามแบบพุทธมหายาน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญกุศล เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เข้าวางพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคม

จากนั้น เวลา ๑๑.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา โดยร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ เสื้อผ้าใหม่หรือใช้แล้วที่อยู่ในสภาพดี และอุปกรณ์กันหนาว เพื่อจัดส่งให้กับเด็กกำพร้าหมู่บ้านเด็ก SOS ที่กรุงปักกิ่ง และ
นครเทียนจิน โดยรวบรวมยอดเงินบริจาคได้ทั้งสิ้น ๑๒,๑๙๙ หยวน ซึ่ง สอท. จะจัดส่งสิ่งของและเงินบริจาคดังกล่าวให้กับหมู่บ้านเด็ก SOS ต่อไป

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ