สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างสถานเอกอัครราชทูตในกรุงปักกิ่ง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างสถานเอกอัครราชทูตในกรุงปักกิ่ง

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล “Global Times Embassy Hoop Fest” ที่ Olympics Training Stadium ใน Olympics Sports Center กรุงปักกิ่ง
การแข่งขันครั้งนี้ จัดโดยหนังสือพิมพ์ Global Times ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษชั้นน้ำของจีน โดยทางผู้จัดได้เชิญชวนให้สถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ในกรุงปักกิ่งส่งผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้ ไทยเป็นสถานเอกอัครราชทูตในเอเชียเพียงแห่งเดียวที่ร่วมการแข่งขัน สำหรับสถานเอกอัครราชทูตสำคัญอื่น ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อิตาลี กรีซ สวิตเซอร์แลนด์ และอาร์เจนตินา เป็นต้น

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศล ประจำปี 2565และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง