สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างสถานเอกอัครราชทูตในกรุงปักกิ่ง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างสถานเอกอัครราชทูตในกรุงปักกิ่ง

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล “Global Times Embassy Hoop Fest” ที่ Olympics Training Stadium ใน Olympics Sports Center กรุงปักกิ่ง
การแข่งขันครั้งนี้ จัดโดยหนังสือพิมพ์ Global Times ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษชั้นน้ำของจีน โดยทางผู้จัดได้เชิญชวนให้สถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ในกรุงปักกิ่งส่งผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้ ไทยเป็นสถานเอกอัครราชทูตในเอเชียเพียงแห่งเดียวที่ร่วมการแข่งขัน สำหรับสถานเอกอัครราชทูตสำคัญอื่น ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อิตาลี กรีซ สวิตเซอร์แลนด์ และอาร์เจนตินา เป็นต้น

SHARE